Hỗ trợ

Từ khóa tìm kiếm phổ biến: đăng nhập, đăng ký, dịch vụ...

Bạn bắt đầu sử dụng sản phẩm với một thời gian thử nhất định. Sau thời gian thử, bạn sẽ trả một khoảng phí hằng tháng/quý/năm để duy trì dịch vụ. Nếu bạn không thấy hài lòng về dịch vụ, bạn hoàn toàn có thể ngưng sử dụng dịch vụ mà không mất bất cứ khỏan phí nào.

Bạn liên hệ hỗ trợ và chúng tôi sẽ ngưng hoàn toàn dịch vụ của các bạn trong tích tắc.

Vào phần quản lý websites trong trang tài khoản của bạn. Bạn có thể chuyển đổi gói dịch vụ bất cứ lúc nào. Hãy lưu ý là khi chuyển đổi dịch vụ, thời gian sử dụng của dịch vụ cũ không được cộng dồn vào gói dịch vụ mới.

Đội hỗ trợ online của chúng tôi có thể giúp bạn qua live chat và thường trả lời trong vòng một tiếng đồng hồ. Ngoài ra, bạn có thể vào phần hỗ trợ, tìm kiếm hoặc tạo vé hỗ trợ. Chúng tôi sẽ trả lời bạn qua mail trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được vé.