Ecommify

  Ecommify

  Chọn mẫu thiết kế này Demo Share
  < >

  Ecommify là một theme được phân phối và quản lý bởi Drupal Commerce. Ecommify được tạo ra với ý định ban đầu là cho các cửa hàng may mặc, nhưng có thể sử dụng cho các sản phẩm khác. Điều quan trọng là Ecommify hoàn toàn miễn phí, nên bạn có thể chỉnh sửa theo nhu cầu của mình. Đó là một cách tuyệt vời để khởi động trang web thương mại điện tử của bạn.

  Tính năng: 

  1. Sáng, thiết kế sinh động
  2. Sản phẩm được Carousel
  3. Slideshow trang chủ
  4. Khu vực Catalog độc đáo
  5. Chức năng Tin tức/Blog
  6. Tất cả các tính năng tiên tiến nhất và hệ thống thương mại điện tử